Kleinschalige Zorg Limburg

care 4kidz

Care4Kidz is in 2007 opgericht door John Halmans, die voorheen behandelcoördinator en gezinsbegeleider was bij de afdeling Kinder & Jeugdpsychiatrie van de Mondriaan Zorggroep. “Een geweldige baan, maar ik merkte dat het voor ouders moeilijk was om de juiste zorg en begeleiding voor hun kinderen te vinden. Daar ben ik mee aan de slag gegaan en uiteindelijk is dat Care4Kidz geworden”. 
 
Zijn team van professionele medewerkers, is gespecialiseerd in het begeleiden van ouders, kinderen, jongeren en jongvolwassenen met psychiatrische problematiek en/of een lichte verstandelijke beperking.
 
We hebben een aantal locaties in Zuid-Limburg, van waaruit we de zorg organiseren, voor de kinderen en jongeren. De kinderen die bij Care4Kidz  komen, functioneren veelal zorgelijk op alle domeinen van het leven en er is vaak al sprake van een uitgebreide hulpverleningsgeschiedenis. Bij Care4kidz zijn ze hoe dan ook welkom. De basis van alles is veiligheid, van daaruit kunnen ze door onze positieve, professionele begeleiding ontwikkelingsstapjes zetten. Het versterken van eigen mogelijkheden en het stimuleren van gewenst gedrag zijn voor ons belangrijke pijlers. 
 
Jongeren en hun gezin staan bij ons centraal: “wat is er nodig om de ontwikkeling van het kind vlot te trekken, waardoor het zelfstandiger wordt en daardoor met minder ondersteuning verder kan”.
We werken intensief samen met ouders, school en eventuele andere behandelaren. Het versterken van de eigen kracht en het zelf oplossende vermogens staat centraal.
 
Onderweg mogen er gerust fouten gemaakt worden, dat doen we immers allemaal. Maar je moet kinderen en jongeren wel laten merken dat ze er toe doen. Dat is zo belangrijk, anders redden ze het niet in onze maatschappij. 
 
Naast individuele begeleiding en gezinsbegeleiding worden jongeren ook  in groepsverband begeleid. Zo hebben we een techniek club, voetbalclub, creatieve club en een kookclub, waar gewerkt wordt aan de persoonlijke doelen. 
 
We bieden ook begeleid wonen voor 18 plussers.
 
“De meeste voldoening krijgen we, als we uiteindelijk afscheid van elkaar kunnen nemen, omdat iemand zijn of haar weg heeft gevonden!”
John Halmans


Care 4 kidz

Klein Haasdal 67
6333 AJ Schimmert

T 045-404 05 04
T 06-12 71 62 54

www.care4kidz.nl