Kleinschalige Zorg Limburg

mensen met mogelijkheden

Stichting Mensen Met Mogelijkheden is sinds 2006 actief in de Westelijke Mijnstreek met hulpverlening voor mensen met een zorgvraag. Oprichter en bestuurder is Arthur Sluijsmans, die samen met 2 stafmedewerkers zorg draagt voor het organiseren en regelen van zaken die nodig zijn om goede dienstverlening te kunnen bieden aan zorgvragers, onze cliënten.  
 
Mensen met een zorgvraag komen bij ons via via; gehoord van anderen, door verwijzing van MEE, GGZ-consulenten of huisarts. De begeleiding van deze mensen wordt voor een belangrijk deel uitgevoerd door deskundige ZZP-ers. De cliënten zelf hebben de belangrijkste stem in de keuze wie hen gaat begeleiden.
 
Vanuit Stichting Mensen Met Mogelijkheden bieden we diverse vormen van dagbesteding en individuele begeleiding. Daarnaast zijn er allerlei activiteiten die meer vrijetijdsgericht zijn, zoals muziek, samen eten, mountainbiken en workshops schilderen. Deze activiteiten hebben als doel om anderen te ontmoeten en om positieve ervaringen op te doen.
 
Bij de meeste cliënten is er sprak van psychiatrische problematiek, autisme of een verstandelijke beperking. Door de beperking die ze (soms ook niet) ervaren krijgen ze hun eigen leven niet goed op orde en zijn er vaak financiële, sociale en praktische problemen.
Samen met hen kijken we naar wat de problemen zijn, hoe die zijn ontstaan en wat we er, samen, aan kunnen doen.
 
We vinden het belangrijk dat mensen zelf de regisseur van hun leven zijn. Wij proberen ze hierbij weerbaarder en sterker te maken. Dit doen we met kennis, overtuiging en betrokkenheid.
Arthur SluijsmansMensen met
mogelijkheden

Engelenkampstraat 23
6131 JD Sittard

T 046-4000 03 52
T 06-20 39 26 52

www.mensenmet
mogelijkheden.nl