Kleinschalige Zorg Limburg

somnium begeleiding / zorgSomnium is in 2009 opgericht door Niels Reinders, die al jaren met passie in diverse functies in de zorg werkt. “Somnium betekent droom. Het is de droom van veel mensen om zo zelfstandig mogelijk deel uit te maken van de maatschappij. Het is onze droom hen te helpen in hun eigen omgeving, zodat die droom werkelijkheid wordt. Onze uitgangspunten zijn geborgenheid, veiligheid, zelfredzaamheid en vooral het benutten van de eigen kracht van mensen. Somnium biedt jeugdzorg en volwassenenzorg. Naast individuele begeleiding, zijn we gespecialiseerd in autisme. 
 
Ons doel is de wereld en autisme met elkaar te verbinden. Door te vertalen en te vertellen. Cliënten kiezen bewust voor de visie, manier van werken en kwaliteit van Somnium, dat vind ik mooi. Samen kijken we naar wat iemand al kan en wat iemand kan leren. Dat geldt voor alle pijlers van het leven, zoals het gezin, school of werk, vrije tijd, persoonlijke verzorging, wonen en huishouden. Ook heeft Somnium vrijetijdsbesteding voor kinderen en volwassenen hoog in het vaandel staan. 
 
We werken met een team van 15 mensen die elkaar aanvullen door hun specifieke kwaliteiten. Door onze ervaring kunnen we ook preventief werken. We weten waar problemen kunnen ontstaan en zijn die vaak voor. Somnium maakt deel uit van een groot netwerk van samenwerkingspartners: andere jeugdhulporganisaties, scholen en behandelaars. Ook werken we preventief met scholen samen om te voorkomen dat kinderen thuis komen te zitten of grote problemen krijgen.We investeren in processen rondom de cliënt. Zo zijn we in 2014 gestart met de “Beter pASSend klas”. In samenwerking met partners, combineren we begeleiding, onderwijs en behandeling om thuiszittende kinderen een toekomstperspectief te bieden. Zo kunnen ook zij hun dromen waarmaken!” 
Niels Reinders


Somnium Begeleiding 
/ Somnium Zorg

Stadionplein 37
6225 XW Maastricht

T 06-14 60 23 29

www.
somniumbegeleiding.nl


www.
somniumzorg.nl