Kleinschalige Zorg Limburg

hulp@home

Mijn naam is Jan-Joost van den Hout, ik volgde van 1984 t/m 1987 de opleiding tot Z-Verpleegkundige binnen de Paulus Stichting te Sittard. Na mijn diplomering kreeg ik vrijwel direct een leidinggevende functie en ben ik als teamhoofd bij diverse afdelingen werkzaam geweest. In 2000 heb ik de overstap gemaakt naar het indicatiewerk.
 
Ik ben als indicatiesteller werkzaam geweest bij het LCIG, RIO en het CIZ met als specialisme de gehandicaptenzorg en psychiatrie. Ik kwam in die tijd vaak bij mensen thuis om de hoeveelheid noodzakelijke zorg te bepalen. Ik merkte dat het vinden en organiseren van goede zorg op maat vaak moeilijk is voor de meeste hulpvragers of diens mantelzorgers. Zo kwam ik op het idee om dit voor de mensen zelf te gaan regelen. In 2008 ben ik begonnen als zelfstandig zorg- en dienstverlener middels mijn organisatie Hulp@Home, Zorg & Maatschappelijke Dienstverlening. Ik probeer de mensen van A tot Z te helpen, d.w.z. ondersteun cliënten bij de complexe wet- en regelgeving en bij het verkrijgen van allerlei voorzieningen, maar neem vaak ook de zorgtaken voor mijn rekening indien dit gevraagd wordt. 
Hulp@Home, Zorg & Maatschappelijke Dienstverlening biedt enerzijds ambulante (woon) begeleiding voor mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking, mensen met een psychiatrische problematiek (bv. autisme), voor zowel kinderen als volwassenen. De meeste cliënten passen niet precies in het aanbod wat reguliere aanbieders kunnen bieden. Zij hebben meestal maatwerk nodig en ik kan daar voor zorgen. Indien wenselijk ondersteun ik eerst bij het regelen en organiseren van voorzieningen, door de complexe wet- en regelgeving is dat immers voor veel mensen vaak een groot probleem. Daarna kan ik ondersteunen bij het organiseren van een compleet zorgarrangement. 
Ik werk met een team goed opgeleide en gekwalificeerde begeleiders. Daarnaast werk ik samen met andere kleinschalige, maar ook reguliere zorgaanbieders en een groep gespecialiseerde ZZP-ers. Reclame hoeven we niet te maken. Hulp@Home, Zorg & Maatschappelijke Dienstverlening voldoet aan diverse kwaliteitseisen. Ik ben in het bezit van een Big-registratie, we zijn WTZI toegelaten (toezicht van Inspectie Gezondheidszorg) en hebben een ISO-9001 certificering via de branche coöperatie NBEC. 
Er zijn veel veranderingen op komst, maar die bieden ook kansen. Als je echt wat te bieden hebt, weten mensen en ook  gemeenten je te vinden. Mijn drijfveer is, steeds laten zien dat het anders kan, ook voor complexe zorgvragen een oplossing vinden en mensen daarbij bieden wat ze nodig hebben. 
 
Jan-Joost van den Hout
Hulp@home

Postbus 108
6130 AC Sittard

T 06-42 91 71 21

www.hulpathome.nl