Kleinschalige Zorg Limburg

n-joy 4kidz

n-joy 4 kidzTijdens haar studie Sociaal Pedagogisch Werk liep Tessy Gardeniers stage in het bijzonder onderwijs. “Ik werd daar door ouders benaderd om via een PGB hun kind te begeleiden. Zo is mijn werk in de zorg begonnen. Later ben ik Sociaal Pedagogische Hulpverlening gaan studeren en op mijn 23ste, in 2007, was N-Joy4kidz al een feit. Van 10 kinderen in het begin, groeiden we al snel uit naar een organisatie met opvang voor zo'n 100 kinderen. Ik ben begonnen met als drijfveer kinderen helpen bij het opbouwen van een sociaal netwerk. Inmiddels is dit veel uitgebreider en werken we doelgericht aan vaardigheden. Bij N-Joy4kidz bieden we buitenschoolse opvang voor kinderen van 5 t/m 21 jaar met een beperking. Ze komen hier via mond-tot-mondreclame en via netwerken, met name vanuit de scholen.  
 
We hebben een team van jonge mensen die zelf altijd met alles mee doen. Vooral pubers vinden dat fijn. Als er eenmaal een vertrouwensband is, zien ze in onze begeleiders een voorbeeld. Ze durven dan ook dingen met hen te delen. Functioneren in een groep staat voorop. Individuele begeleiding doen we in de thuissituatie, als blijkt dat dat gewenst is. In de groep leren we kinderen omgaan met conflicten, samen delen, samen spelen, voor zichzelf te zorgen, maar ook omgaan met geld. Alles is gericht op zelfredzaamheid in de maatschappij. 
 
Spelenderwijs worden methodieken als Goldstein en psycho educatie ingezet. Daarvoor bieden we allerlei activiteiten aan: koken, spelvormen, uitstapjes, sportieve activiteiten, meidenavonden, mannenavonden, logeerweekenden. Alles met een pedagogisch doel, gericht op zelfredzaamheid en sociaal contact, ook met ouders, broertjes en zusjes. Het is mooi als ouders vertellen dat hun kind dingen geleerd heeft, vooruitgang heeft geboekt, stapjes heeft gezet. Dit is uiteindelijk waar het bij N-Joy4kidz om gaat: een positieve bijdrage leveren aan de ontwikkeling van een kind.”
Tessy Gardeniers

N-joy 4 kidz

Wielewaalstraat 10
6135 EN Sittard

T 06-41 00 03 61

www.n-joy4kidz.nl